Gebietsmeisterschaft JUN II B / JUG A

12.03.2022

Gebietsmeisterschaft Hauptgruppe S 10 Tänze

12.03.2022

Gebietsmeisterschaft Senioren III S 10 Tänze

12.03.2022

Gebietsmeisterschaft SEN I S / SEN II S

12.03.2022